De tarieven voor onderhoud en reparatie hangen af van het soort werkzaamheden, de locatie en het type jacht. In de meeste gevallen zal er in overleg met de opdrachtgever een offerte worden opgesteld. 
Het basisuurtarief voor uit te voeren werkzaamheden ligt op 60,- p/uur exclusief BTW. In dit uurtarief worden niet de reistijden, voorbereidingen en inkooptijden doorberekend. Wel wordt er een bepaalde tijd gerekend voor tekenen/ontwerpen en dergelijke voorbereidingswerkzaamheden.
Wordt er met een vaste prijs gerekend dan rekenen we met 10 % risico. In de meeste gevallen zal het gaan om een schatting van de kosten en houden we contact over de voortgang.
Reiskosten bedragen 50 cent per kilometer gereden vanaf Schoorl. Indien mogelijk proberen we klussen te combineren om de reiskosten laag te houden.